COMUNICAT EN RESPOSTA A LES ACCIONS DE DENUNCIA PER PART DE L’ASSOSSIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL CABANYAL-CANYAMERAL

Reunides un grup de persones veïnes dels poblats marítims volem fer present el nostre rebuig a les accions de denúncies sobres vivendes, propietats de l’empresa PLAN CABANYAL-CANYAMERAL, empreses per la AVV Cabanyal-Canyameral ja que, entenem que aquesta forma de pressionar a l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana sols redundarà en un agreujament de les pèssimes condicions i penúries que travessen alguns col·lectius socials que viuen en el barri per tant, veïns i veïnes del mateix. En aquesta denúncia adjunten una llista en la qual apareixen senyalades les cases ocupades il·legalment marcant, al més estil hitlerià, a totes aquelles persones que no poden accedir a una vivenda per falta de recursos econòmics. Açò suposa una nova situació de criminalització cap a aquestes persones, algunes d’elles compromeses amb la lluita veïnal front la constant degradació i enderroc de immobles en les zones afectades.


És evident que, a casi ningú li agrada viure rodejada de brossa i brutesa, situació que sols es resol mitjançant la comunicació i reciprocitat entre els veïns, és a dir, amb el suposat “teixit social” amb el qual tant s’omplin la boca alguns i que, nosaltres posem en dubte que encara existisca al Cabanyal. En aquest punt, em de fer referència a l’acusació que es crea al parlar d’objectes de dubtosa procedència (sols vos fa falta dir que segur que els han robat) i de ferralla (estan fent una tasca de reciclatge que ja voldrien els ajuntaments). A més a més, com alguns ja vam senyalar fa temps, és el propi ajuntament el que ha impulsat la degradació, entre altres maneres, llevant l’aigua corrent a totes aquelles persones que no poden pagar-la, convertint el que era un recurs de tots en un recurs per a privilegiats i, provocant que, la falta d’aigua en moltes cases siga un problema d’higiene i salubritat.
I ni tan sols podeu veure algun aspecte positiu com que el barri s’ha tornat a omplir de xiquets i xiquetes que tornen a alegrar aquests tristos carrers, abandonats ja fa molts anys pels propis veïns “autòctons” en busca d’una modernitat en edificis i, destruïts també per la salvatge especulació a la que han sigut sotmesos.
Pensem que s’està actuant de la mateixa manera amb la que es critica a les institucions públiques és a dir, mitjançant un procés de gentrificació (expulsar als i les veïnes pobres i atraure a gent d’un poder adquisitiu més alt), convertint-se en executors d’una claríssima injustícia social i, casi amb la infantil visió que l’Estat va a ocupar-se de les persones desallotjades, quan ara mateixa estan desposseint de les seves llars a centenars de persones hipotecades.
A vegades, ens hem sentit menyspreades front aquesta opinió d’alguna gent del barri, fent-se eco de la possibilitat d’omplir aquestes cases amb erasmus i joves parelles nacionals o estrangeres amb sobrada solvència, ignorant a altres tipus de persones que han vingut ací a viure, a lluitar, a aprendre, que han rebut pals i vexacions i han arreglat i rehabilitat amb les seves pròpies mans i sense subvencions aquest entorn, tractant-nos d’un “mal menor”.
És hipòcrita veure com alguns dels integrants de la Plataforma Salvem el Cabanyal li recriminen a l’Ajuntament que fique solució a la degradació de les vivendes de propietat municipal, quan ells mateixos tenen buides, omplint-se de rates i pols, sense cap gana de donar-los ús sinó, esperant a que una futura revalorització del barri els siga més rentable.
Repudiem aquesta visió romàntica de que el Cabanyal-Canyameral torne a ser el que era, no van a tornar els pescadors ni Blasco Ibáñez va a alçar el cap, aquest barri el conformen els i les veïnes que l’habiten i per tant mereixen un respecte a pesar les nostres diferències, i si el que es pretén és deixar un barri més o menys net ple de cases buides, no serà un barri, serà un museu. Allò que ens importa defensar és a la gent del barri i no un museu arquitectònic.
Advertim també de la perillositat de generar amb aquestes accions un discurs que, en aquests temps difícils d’atur i retalls continus, toquen lleugerament opinions xenòfobes, racistes i d’exclusió social, desafortunat eixe comentari en un dels correus de la AVV Cabanyal-Canyameral, en el que, després de demanar la col·laboració amb fotos i direccions de les cases “ocupades il·legalment” s’acomiada amb “un saludo y buena cacería”.
Entenem el malestar dels i les veïnes més sensibilitzades però, els únics culpables de tota aquesta degradació són els especuladors, i si aquest tipus d’accions inhumanes amb les quals l’únic que s’aconsegueix és tirar a les persones cap un altre lloc continuen, no dubtarem en retirar el nostre suport i solidaritat cap a alguns col·lectius del barri i difondre la nostra opinió allà on faci falta.
Amb aquest escrit volem denunciar l’actitud de les cúpules dirigents de la AVV Cabanyal- Canyameral i per tant a la Plataforma Salvem el Cabanyal que, amb aquesta acció han demostrat de part de qui estan. La seva manera de resoldre el problema de la degradació i la pobresa és molt simple: expulsar a la gent sense recursos i revaloritzar econòmicament el barri construint noves vivendes a les quals sols podran accedir població de major poder adquisitiu, desplaçant el problema a un altre barri. Aquestes associacions s’han llevat la careta: sols els importa les cases, la gent els dona igual. Amb aquesta denúncia estan criminalitzant la pobresa, i desenes de famílies sense recursos es quedaran en el carrer, vagabundejant.
Per a nosaltres, el problema te una solució més complexa: i és que desplaçar la pobresa a un altre barri no resol res, açò és un fenomen de desigualtat social i enfrontar-se a ell passa per combatre la injustícia, atacant a les classes opressores.

Alguns/algunes veïns/veïnes del Cabanyal.

COMUNICADO EN RESPUESTA A LAS ACCIONES DE DENUNCIA POR PARTE DE
LA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS Y VEÏNES CABANYAL-CANYAMELAR

Reunidas un grupo de personas vecinas de los poblados marítimos queremos hacer presente nuestro rechazo a las acciones de denuncias sobre viviendas, propiedad de la empresa PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, emprendidas por la AVV Cabanyal-Canyamelar, ya que entendemos que esta manera de presionar al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat Valenciana solo redundará en un agravamiento de las pésimas condiciones y penurias que atraviesan algunos colectivos sociales que viven en el barrio, por lo tanto vecinos y vecinas del mismo. En esta denuncia adjuntan una lista en la cual aparecen señaladas las casas ocupadas ilegalmente, marcando, al más estilo hitleriano, a todas aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda por falta de recursos económicos. Esto supone una nueva situación de criminalización hacia estas personas, algunas de ellas comprometidas con la lucha vecinal ante la constante degradación y derribo de inmuebles en las zonas afectadas.
Es evidente que a casi nadie le gusta vivir rodeada de basura y suciedad, situación que solo se resuelve mediante la comunicación y reciprocidad entre los vecinos, es decir, con el supuesto “tejido social” con el que tanto se llenan la boca algunos, y que nosotros ponemos en duda que aún exista en el Cabanyal. Y en este punto hacemos hincapié en la acusación que se crea al hablar de objetos de dudosa procedencia (solo os falta decir que seguro que los han robado) y de chatarra (están haciendo una labor de reciclaje que ya quisieran los ayuntamientos). Además, como algunos ya señalamos hace tiempo, es el propio ayuntamiento el que ha impulsado la degradación, entre otras maneras, quitando el agua corriente a todas aquellas personas que no pueden pagarla, convirtiendo lo que era un recurso de todos en un recurso para privilegiados, y provocando que la falta de agua en muchas casas sea un problema de higiene y salubridad.
Y ni siquiera podéis ver algo positivo, como que el barrio se ha vuelto a llenar de niños y niñas que vuelven a alegrar estas tristes calles, abandonadas hace ya muchos años por los propios vecinos “autoctonos” en busca de una modernidad en edificios, y destrozadas también por la salvaje especulación a la que han sido sometidas.
Pensamos que se está actuando de la misma forma como la que se critica a las instituciones públicas, es decir, mediante un proceso de gentrificación (echar a los y las vecinas pobres y atraer a gente de un poder adquisitivo más alto), convirtiéndose en ejecutores de una clarísima injusticia social, y casi con la infantil visión de que el estado se va a ocupar de las personas desalojadas, cuando ahora mismo están despojando de sus hogares a cientos de personas hipotecadas.
A veces nos hemos sentido ninguneadas ante esa opinión de alguna gente del barrio haciéndose eco de la posibilidad de llenar estas casas de erasmus y jóvenes parejas nacionales o extranjeras con sobrada solvencia, ignorando a otro tipo de personas que han venido aquí a vivir, a luchar, a aprender, han recibido porrazos y vejaciones y han arreglado y rehabilitado con sus propias manos y sin subvenciones este entorno, tratándonos además de un “mal menor”.
Es hipócrita ver como algunos de los integrantes de la Plataforma Salvem el Cabanyal le recriminan al ayuntamiento que ponga solución a la degradación de las viviendas de propiedad municipal, en cuanto ellos mismos tienen casas vacías, llenándose de ratas y polvo, sin ninguna gana de darles uso, sino esperando a que una futura revalorización del barrio les sea más rentable.
Repudiamos esa visión romántica de que el Cabanyal-Canyamelar vuelva a ser lo que era, no van a volver los pescadores ni Blasco Ibáñez va a levantar la cabeza, este barrio lo conforman los y las vecinas que lo habitan y por lo tanto merecen un respeto a pesar de nuestras diferencias, y si lo que se pretende es dejar un barrio más o menos limpio lleno de casas vacías, no será un barrio, será un museo. Lo que nos importa defender es a la gente del barrio y no un museo arquitectónico.
Advertimos también de la peligrosidad de generar con estas acciones un discurso que, en estos difíciles tiempos de paro y recortes continuos, rocen el acrecentamiento de opiniones xenófobas, racistas y de exclusión social, desafortunado ese comentario en uno de los correos de la AVV Cabanyal-Canyamelar, en el que después de pedir colaboración con fotos y direcciones de las casas “ocupadas ilegalmente” se despide con “Un saludo y buena cacería”.
Entendemos la desazón de los y las vecinas más sensibilizadas pero, los únicos culpables de toda esta degradación son los especuladores, y si este tipo de acciones inhumanas en las que lo único que se consigue es barrer a las personas hacia otro lado continúan, no dudaremos en retirar nuestro apoyo y solidaridad hacia algunos colectivos del barrio y difundir nuestra opinión donde sea.
Con este escrito queremos denunciar la actitud de las cúpulas dirigentes de la AVV Cabanyal-Canyamelar y por lo tanto a la Plataforma Salvem el Cabanyal que, con esta acción han demostrado de parte de quien están. Su manera de resolver el problema de la degradación y la pobreza es muy simple: expulsar a la gente sin recursos y revalorizar económicamente el barrio construyendo nuevas viviendas a las cuales solo podrán acceder población de mayor poder adquisitivo, desplazando el problema a otro barrio. Estas asociaciones se han quitado la careta: solo les importan las casas, la gente les da igual. Con esta denuncia están criminalizando la pobreza, y decenas de familias sin recursos se van a quedar en la calle, vagabundeando.
Para nosotros el problema tiene una solución más compleja: y es que desplazar la pobreza a otro barrio no resuelve nada, esto es un fenómeno de desigualdad social y enfrentase a ello pasa por combatir la injusticia, atacando a las clases opresoras.

Algunos vecin@s del Cabanyal

5 comentarios:

 1. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

  ResponderEliminar
 2. Ben dit! Ja era hora que els moviments socials i veïnes del barri es possicionàren clarament. Ara toca lluitar per una rehabilitació comunitària i popular del barri, aixina com per la creació d´un teixit social combatiu. Els anys pròxims segurament van a ser difícils per al barri i per als col.lectius socials més febles i amb menys recursos i ara mès que mai és molt important organitzar-se.

  Centrant-se en la denúncia de la AVV del Cabanyal, desde el meu punt de vista veig que les coses están començant a “canviar” en quant al barri i el “conflicte” de la prolongació. Pareix que el conflicte s´està començant a atenuar entre les diferents possicions institucionalitzades i es comença a veure una mena de front comú per a la “rehabilitació” del barri. Com apareix en recents notícies a diaris valencians, els dos actors propers al PSPV en contra de l´ampliació, Salvem i l´ AVV del Cabanyal i els dos actors propers al PP, Sí Volem i l´Associació de comerços del barri han arribat a un acord “històric” per a demanar tots junts a l´Ajuntament la “rehabilitació” del barri i la lluita contra la “delincuència”.

  L´origen de tot es trova en que és molt probable que l´ampliació de Blasco Ibañez no es porte endavant. El conflicte està enquistat a Madrid i pareix difícil que el Govern de Rajoy puga desbloquejar-ho. En primer lloc, el recolçament de l´Audiencia Nacional a la decisió del Ministeri de Cultura de l´època de Zapatero de bloquejar l´ampliació per ser un expoli cultural fa mès difícil el recolçament judicial i legal. Per altra banda, els Governs de l´Estat i el de la Generalitat están massa preocupats i enfeinats en la gestió econòmica de la crisis i no dispossen de capacitat per a fer front al conflicte. A mès a mès, tant la Generalitat com l´ Ajuntament saben que un nou enduriment del conflicte els perjudicarà políticament molt mès que beneficiarà, i aixó ara mateix es contraproduent per a ells ja que la seua legitimitat i el seu recolçament social i polític es cada vegada mès feble i no volen enfonsar-ho mes. L´Ajuntament tambè ho te particularment difícil, malgrat l´insistència i l´encabotament de Rita. No hi ha diners per a una ampliació ni per a comprar més cases i les poques constructores que queden no están disposades a arriscar el poc capital que tenen en un context de crisi económica i de trencament total de la bombolla inmobiliària.

  ResponderEliminar
 3. En aquest sentit, tot pareix assenyalar que les institucions del PP, pressionades per les associacions, plataformes veïnals de dretes i els comerços del barri ( que necesiten JA una “neteja” del barri) volen una eixida al conflicte. I eixa eixida implicaría per força rebutjar la idea de l´ampliació ( degut a tots eixos impediments que he assenaylat) i apostar per una “rehabilitació integral” del barri. En aquest punt es on entra el recent pacte entre associacions i plataformes progressites i conservadores i accions com la que denùncia aques comunicat, que donaríen els primers passos en eixa nova línea que s´acaba d´obrir.

  Quin sería, llavors, l´objectiu de aquest nou procès?. L´objetiu final es, com assenyala el comunicat, netejar el barri d´indeseables, okupes, migrants, gitanos i demès lumpen, que no fan una altra cosa que degradar el barri, per a que la “gent normal” es trobe finalment còmoda al “seu” barri. ¿Com ho van a fer?. Molt sencill, transformant el barri amb un procès de gentrificació dirigit desde l´Ajuntament. Un barri be i “segur”, amb comerços, bars i restaurants per a adinerats i per al turisme de “qualitat”, pero tambè un barri “progre” amb la “clase creativa”, teatres impagables i cases pintoresques i bohèmies. La idea sería adecuar el barri per al turisme, els erasmus i les clases mitjanes, un barri que puguera entrar dins de la postal turística de València, uns dels pocs sectors que encara és sostenen. Eixe pareix que finalment va a ser el destí del Cabanyal, sense prolongació pero amb gentrificació.

  I es ahí a on entrem nosaltres. Es fa mès necessària que mai la reactivació i ressorgiment de moviments veïnals combatius. Ja no ùnicament per a aturar la gentrificació de la zona, sino per a lluitar contra l´impacte de la crisi en les clases i grups socials mes febles del barri. Hi ha lluites molt interessants en barris populars de altres ciutats, com per exemple la lluita per la vivenda , que poden servir com a referent. En Madrid, per exemple, el moviment per la vivenda està servint per a crear teixit social autònom als barris populars, propiciant la incorporació de nous perfils socials com migrants i joves.

  Jo crec que al barri hi ha gent de sobra per a possar en marxa lluites, el problema és que falta motivació i ganes de lluitar, però especialment la mancança d´un projecte interessant. Tenim a la gent de moviment autònom, que encara que està en hores baixes, el context actual es bo per a que torne amb força. Desprès está la Assemblea de 15M de poblats marítims, que encara que está pràcticament morta, podría tornar de donar-se una reactivació del moviment veïnal. Tambè hi una part de Salvem que es prou combativa i que es trobaría prop d´aquestos plantejaments i que es podría tornar a autoorganitzar-se en altre moviment. Per altra banda, tenim als migrants i altres grups desfavorits que ara mateix no tenen un referent polític però que podríen autoorganizarse i confluir amb altres grups de tindre un projecte que incloguera els seus interessos. Jo crec que centrant la lluita en temes tan bàsics com la vivenda, incluint la possibilitat la liberació de vivendes buides, o la gentrificació es podría sumar a molta gent i crear un moviment veïnal combatiu interessant.

  Si volem trencar amb el capitalisme i amb el Règim, hem de començar per crear teixit i poder popular als barris. En aquesta línea, questionant el sistema desde lluites como la vivienda o la gentrificació, que poden donar xicotetes victòries, poden aglutinar i motivar a molta gent i ser molt mès efectives que les actuals pràctiques i discurssos, ja un poc desfassats i que han demostrat la seua incapacitat per a aglutinar gent.

  Salutacions desde Madrid

  J.

  ResponderEliminar
 4. Aleshores, a que esperem? Quan ens vegem?

  ResponderEliminar
 5. Necessitem a un J. per ací pel Cabanyal, jaja!

  El retorn per a quan?!

  ResponderEliminarSubscriure's a ::INFOPUNT:: [Llista distribució]
Correu electrònic:
Revisa la teua paperera, spam, correu no desitjat...

Enllaços

BANNER

Agenda de grupos anticomerciales

Si tienes un grupo, te interesa! Se retoma el proyecto destinado a tener una lista de grupos para tocar en jornadas y conciertos de CSO's y colectivos. Reenvía esta info a quien le pueda interesar. ABSTENERSE GRUPOS QUE QUIERAN HACERSE RICXS CON LA MÚSICA, SIN CRITERIOS DE DÓNDE, PORQUÉ, Y PARA QUÉ TOCAN. Si quereis formar parte de esta agenda, tenerla para montar un concierto, sugerir algo... mandad un correo a infopunt@gmail.com con los siguientes datos: -Nombre del grupo -Estilo musical -Ciudad -Contacto -Comentarios